Δικαιώματα στη Γλώσσα μας - ΔίΓλωσμα

Δικαιώματα στη Γλώσσα μας - ΔίΓλωσμα

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στις γλώσσες μας - πρώτες, δεύτερες, ξένες, μητρικές, κληρονομιάς, σπιτιού, σχολείου, ψηφιακές, φωτογραφικές, προφορικές, γραπτές, χρωματικές, μουσικές, παραγλωσσικές, εξωγλωσσικές...

Σκοπός

Σκοπός είναι η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και της ενεργού συμμετοχής παιδιών 12-17 χρόνων  που αντιμετωπίζουν εκτοπισμό ή/ και κοινωνικό/ εκπαιδευτικό αποκλεισμό σε προγράμματα Εκπαίδευσης στη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη/ Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα δικαιώματα (EDC/HRE).

Ομάδες - στόχοι

Βασική ομάδα-στόχου του έργου αποτελούν παιδιά 12-17 χρονών με έμφαση στη συμπερίληψη παιδιών που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικό/ κοινωνικό αποκλεισμό ή/ και εκτοπισμό (παιδιά πρόσφυγες, Ρομά, ασυνόδευτα παιδιά, παιδιά από δυσμενή κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα). 

Δράσεις

Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 συμπληρωματικές και αλληλένδετες Δράσεις.

1: Πρόγραμμα εκπαίδευσης 

2: Ανάπτυξη ικανοτήτων 

3: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Θα βρείτε αναλυτικά τις δράσεις εδώ...

Εγγραφείτε τώρα

Θα βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την έργο μας εδώ..

E-mail *